Сподели новината.

СПА столицата на България – Велинград, ще има умно, ефектно и икономично улично осветление. Общината е сред 20-те одобрени в страната за финансиране по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност , енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. и Норвежкия фонд. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 782 505 лв. За тази сума всички стари  осветителни тела на територията на града ще бъдат подменени с енергоспестяващи LED лампи, но с изключение на вече обновените осветителни тела по булевардите „Съединение” и „ Св. св. Кирил и Методий” и по улиците „Милеви скали”, „Георги Кирков” и „Христо Смирненски”.

 

 

В проекта за рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление, е заложено и изграждането на 78 електрически табла, които ще бъдат свързани в система за управление, контрол и мониторинг.  След провеждането на процедурите и сключването на договор с фирмата изпълнител, срокът за реализиране на проекта е 18 месеца. По този начин ще бъдат значително намалени разходите за улично осветление, ще се повиши енергийната ефективност, а условията на живот и за сигурността на населението ще се подобрят.