Сподели новината.

Община Велинград продължава социалната си ангажираност и през 2021-ва година. Проектите, стартирали през 2019-а и 2020-а година, ще осигурят подкрепа на нуждаещи се хора.

 

 

Проект „Достоен живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, продължава до края на месец юли. Възрастни и социално слаби велинградчани ще продължават да получават топъл обяд до края на месец април.

Проект „Патронажна грижа в община Велинград” по ОПРЧР 2014-2020 засега е удължен до края на месец януари. По него със средства на заявителите се закупуват храни, лекарства и се заплащат битови сметки на възрастни хора, хора под карантина и самотни родители на деца до 12-годишна възраст. 182-ма жители на общината, които са с ТЕЛК-ови решения с придружител /над 90%/, ще продължават да се възползват от своите лични асистенти и през тази година по програмата към Министерство на труда и социалната политика.