Сподели новината.

През следващите 12 месеца най-търсените специалисти с висше образование ще бъдат машинните инженери. Това стана ясно на заседание на Областната комисия по заетостта. Бяха представени и съгласувани резултатите от второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от работна сила в Старозагорско. Във форума взе участие и Янко Дуков, директор на Дирекция „Регионална служба по заетост“, Хасково. Интересен факт е, средната заплата, която се предлага в региона за тази длъжност е 2000 лева, но брутно.

Проучването е проведено в периода 1 август – 20 септември 2019 г. Анкетата, съдържаща 11 въпроса, са попълнили 200 работодатели от Старозагорска област, по-голямата част от които развиват бизнеса си в сектор „индустрия“.

На въпроса кои са най-важните и необходими знания и умения, които трябва да притежава персоналът в една фирма или организация, 89.3% от анкетираните са посочили на първо място уменията на служителите и работниците за самоконтрол и дисциплина. Като най-важна компетентност, която трябва да притежава един служител, е посочена възможността за свободно общуване на български език.

Анкетираните са заявили, че през следващите 12 месеца най-много ще търсят специалисти с квалификация по следните професии: шивач, заварчик, оперативен счетоводител и машинен оператор. От специалистите с висше образование се търсят машинни инженери.

Над 76% от работодателите са заявили, че срещат затруднения при намирането на работна сила.

В по-дългосрочен план – от 3 до 5 години, отново най-търсени се очертава да бъдат средните специалисти в областите машиностроене, металообработване и металургия и висшистите с електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство.

Анкетите показват също, че през следващите 6 месеца нов персонал ще търсят само 22,1% от отговорилите на въпросите работодатели.