Сподели новината.

Община Бургас стартира обществена поръчка за изготвяне на технически инвестиционен проект за „Парк на миниатюрите „Европа“. Предвиденият терен е с площ 12 дка и се намира в парковата зона на жк Славейков, непосредствено до новооткрития плувен комплекс „Парк Арена ОЗК“.

Основна цел на инициативата е посредством изграждане на парк на миниатюрите гражданите и гостите на Бургас да съпреживеят многообразното богатство на знакови културно-исторически и природни забележителности не само от региона, но и от „стария континент“ – Европа.

С проекта следва да се предвиди разполагане на експонатите, съобразно обособени тематични зони, като миниатюрите се изпълнят в подходящ мащаб, от устойчив материал, подходящ за финна обработка. В комплекса е необходимо да се включат малък кафе-бюфет, информационен център, приемна зона, както и обслужващи комплекса помещения.

За изграждане на съвременна и атрактивна градска среда следва да се заложи влагането на иновативни материали и системи за благоустрояване близки до естественият ландшафт, за оползотворяване на дъждовната вода и използване на алтернативни източници за генериране на енергия, ефектно LED осветление. Предвижда се поставяне от 1 до 3 броя Smart- соларни стълба, осигуряващи достъп до Интернет, куплунги за зареждане на мобилни устройства и инвалидни устройства, разположени в зоните за отдих и др.

Акцентите на проекта в целия му обхват е необходимо да бъдат свързани с:
– атрактивно експониране на миниатюрите в паркова среда, обвързани с подходяща алейна мрежа, разположени съгласно тематично зониране и експозиционен план, при предвиждане на ажурна ограда, с контролиран достъп и зона за изчакване;
– обособяване на вход на парка на миниатюрите, като разпознаваемо място с характерен надпис, привличащо вниманието и даващо възможност за по-голяма разпознаваемост на обекта;

Проект „Изграждане на Парк на миниатюрите „Европа“ е включен в списъка с резервни проекти на Инвестиционната програма на Община Бургас, за финансовата рамка 2014-2020 г.