Сподели новината.

С нов двор, нова спортна база и обновени класни стаи Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Симитли посрещна днес своите възпитаници. Тази година училището се сдоби с изцяло ремонтиран училищен двор и спортна база, каквато в региона няма. Основният ремонт на двора и физкултурния салон на училището е по ПРСР 2014-2020 г. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Стойността му е 1 950 217.31 лв.

 

 

 

 

 

Учители и родители сами шпакловаха и боядисваха учителската стая, коридорите и кабинетите. Бившите медицински кабинет и кабинетите по Домашен бит и техника се превърнаха в чисто нови класни стаи.

 

 

От тази година се сбъдна и една ученическа мечта. Училището минава в едносменен режим. Старите дневници ще бъдат сменени с електронен дневник.

 

 

 

 

 

„Нашето училище има една от най-добрите спортни бази в страната, за което искам да благодаря на кмета на община Симитли – Апостол Апостолов. Благодарности отправям и към всички учители, родители, ученици и разбира се, непедагогическия персонал, без усилената работа, на които, нямаше да успеем да направим училището ни толкова красиво“, сподели директорът Таня Янкова.