Сподели новината.

Първото родно училище, което има водородна отоплителна система, е СУ „Д-р Петър Берон” в Червен бряг. Проектът бе завърен в края на миналата година. Инегрирана е системата GI 5000 към съществуващото котелно стопанство на учебното заведение. Към котлите на природна газ с мощност 348 kW всеки се интегрира електролизьорна система с проектирани за целта основни компоненти. Сред тях са Система за управление на горивния процес;Компютърна система за управление и впръскване на водородно-кислородната смес към котлите; Система за следене на изгорелите газове и обратна връзка към системата за управление на горивния процес; Система за подготовка и пречистване на водата необходима за електролизьорите; Софтуер за интеграция към системата за управление и контрол на горелката.

 

 

Това намаляма количеството използвано гориво с до 40% и води до по-ниски разходи за гориво. Дава възможност за локално самостоятелно производство на собствено гориво, по-ниски са нивата на отделени вредни емисии (SO2сдо30%;CO2сдо30%;NOxсдо25%). Повищава се КПД на използваното гориво, постига се оптимален горивен процес и висока енергийна ефективност. GI 5000 е система,базирана на технологията за производство на водород и кислород чрез импулс на електролиза на вода.Полученото високоенергийно гориво се добавя към горивния процес,като повишава КПД на конвенционалното гориво и ефективността на процеса на горене. Системата е напълно автоматизирана и позволява наблюдение на производствения процес на гориво в реално време. GI 5000 контролира процеса абсолютно автономно,без нужда от оператор. Необходимите компоненти за работата на системата са  два –ток (4,5kWh) и вода (4л/ч),като водата може да е от всякакъв водоизточник.

 

Предишна статияПотоп в Париж
Следваща статияКатастрофа край Монтана изпрати петима в болница