Сподели новината.
Пет пъти над нормата замърсяване на въздуха с фини прахови частици е регистрирано на три места в страната. Това са столичните комплекси „Младост“, „Надежда“ и „Хиподрума“. В столичния квартал „Павлово“, както и в пловдивския район „Тракия“ замърсяването на въздуха е 4 пъти над нормата, а в Шумен и Горна Оряховица – 3 пъти. Основни причини за замърсяването са битовото отопление и автомобилният трафик, заяви Валери Серафимов от Агенцията по околна среда „Най-вече неблагоприятните метеорологични условия, предаде БНР. В момента виждате, че има мъгла, има температурна инверсия. При тези две условия атмосферните замърсители се задържат на едно място, натрупват се и затова се превишава нормата на фини прахови частици, каза той. „В по голямата част от страната е регистрирано превишаване на допустимата норма за фини прахови частици. Всяка зима декември месец, януари месец при такива неблагоприятни условия имаме превишаване на допустимата норма на фини прахови частици“, добави Валери Серафимов – директор на Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ в Изпълнителната агенция по околна среда.