Сподели новината.

Община Русе обяви първа степен за повишено внимание заради високото ниво на река Дунав, съобщава БНР.

Кметът на града Пламен Стоилов вече е подготвил и заповед за втора степен на опасност, която предвижда денонощно наблюдение на нивото на реката.

По думи на Спасимир Димитров от дирекция „Обществен ред и сигурност“ местата, които са без хидротехнически съоръжения за защита, могат да бъдат залети. По тази причина там не трябва да има инертни, насипни и опасни товари.
Нивото на Дунав се покачва

 

Нивото на реките Русенски Лом и Янтра също се следи непрекъснато, но при тях все още няма разливи.

Защитните съоръжения са изградени за ниво от 881 см. Това е над метър от настоящото ниво на водата, така че все още няма опасност от заливане на бреговата част.

Първият етап от плана за действия при високи води на Дунав от четвъртък е в сила и във Видин. Там се извършва всекидневно наблюдение на дигите по реката и корекции на притоците, а четири помпени станции за отводняване от подпочвени води вече са в действие, като при необходимост ще бъдат пуснати и още.

По данни на Агенцията за поддържане и проучване на реката за последното денонощие нивото на Дунав се е понижило с 8 сантиметра.