Сподели новината.

Високите мартенски сметки за парно и топла вода в София се дължат на факта, че повечето от потребителите получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление за съответния имот, а само 6% от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет и получават фактури за реално потребената от тях топлинна енергия.

Това показва направената от КЕВР проверка след подадените 26 жалби за получените високи сметки за март месец. В Комисията са получените и 552 запитвания за дължими суми и е отговорено по телефона на 755 въпроса за дяловото разпределение. При проверките по писмените жалби не са констатирани грешки в прилагането на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, която е приложение към Наредба №16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката.

Манолова видя нередности при високите сметки на „Топлофикация София“ за март

Манолова видя нередности при високите сметки на „Топлофикация София“ за март

Реклама

60% увеличение на битовите сметки за топло от март 2017 г.

94% клиенти на дружеството получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление за съответния имот, съгласно Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, по която Комисията няма правомощия да се произнесе.
След отчет на средствата за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки, тези клиенти ще получат информация за реалното си потребление през отоплителния сезон 2017-2018 и действителните задължения към „Топлофикация София“ ЕАД, успокояват от КЕВР. Това означава, че разликата в прогнозната и реално потребената топлинна енергия трябва да се отчете в края на отоплителния сезон.

Паралелно с това от КЕВР отчитат, че най-много жалби се подават именно срещу най-голямата топлофикация в страната с около 440 000 абонати „Топлофикация София“ ЕАД – 73. Този брой отговаря на 49,6 % от общия брой на постъпилите жалби срещу дружествата.