Сподели новината.

Общият доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1716 лв. и нараства с 11.3 на сто спрямо същото тримесечие на 2018 г., съобщи Националният статистически институт. Общият разход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1583 лв. и се увеличава с 4.3 на сто спрямо същото тримесечие на миналата година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.5 на сто), следван от доходите от пенсии (27.2 на сто) и от самостоятелна заетост (6.7 на сто). Спрямо третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.3 процентни пункта, доходът от социални обезщетения и помощи – с 0.8 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1 процентен пункт.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (30.1 на сто), жилище (16.1 на сто), данъци и социални осигуровки (13.1 на сто) и транспорт и съобщения (11.2 на сто).

Спрямо третото тримесечие на 2018 г. по-съществено се увеличава относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование – с 1.5 процентни пункта, данъци и социални осигуровки – с 0.8 процентни пункта, здравеопазване – с 0.5 процентни пункта, а делът на разходите за транспорт и съобщения намалява с 0.5 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. При повечето хранителни продукти има увеличение на консумацията. По-съществено нараства потреблението на плодове – от 17.8 на 19.4 кг, на зеленчуци – от 25.8 на 27.1 кг, и на яйца – от 36 на 37 броя. Намаление се отчита при потреблението на хляб и тестени изделия – от 21.3 на 20.4 кг, и на кисело мляко – от 7.7 на 7.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене и захар.