Страшна блокада в Сандански

0
2224
zx952y526 4001147
Сподели новината.

Общинският оперативен щаб в Сандански въведе по-строги противоепидемични мерки заради увеличаващия се брой заразени с коронавирус в Благоевградска област. Отменят се всички общински мероприятия с масов характер на открито и закрито. Спира се провеждането на организирани празнични събития на открито и закрито, в т.ч. сватби, кръщенета и чествания. Допуска се сключването на граждански брак в ритуалната зала на Сандански, но при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра, както и на всички противоепидемични мерки.

Забраняват се културни и развлекателни мероприятия, в т.ч. театри, концерти, сценични прояви. Няма да има временно и спортни прояви и състезания, включително футболни мачове от регионални първенства. Преустановяват се всички репетиционни дейности от танцовото, актьорското и музикалното изкуство на закрито. Спират се всички спортни тренировъчни занимания на закрито.

Националният конкурс „Кмет на годината“ 2020 вече тече. Гласувайте за своя кмет на kmetnagodinata.bg.

Забранява се достъпът на външни лица до физкултурните салони и спортните площадки на училищата в община Сандански.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да прилагат следните противоепидемични мерки:

а/ организират дейността си, като осигуряват спазването на дистанция между лицата;

б/ осигуряват дезинфектант на входа на обекта;

в/ организират контрол на входа на обекта за носенето на защитни маски за лице;

г/ поставят на видно място информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на съответния обект.

Да се създаде организация за спазване на задължителната дистанция и носенето на защитни маски за лице или друго средство, покриващо носа и устата на Общински пазар – град Сандански, Животински пазар – град Сандански, и на всички пазари и тържища на територията на община Сандански, както и да бъде организирано и контролирано еднопосочно движение. Ще се въведе засилен контрол от страна на местните структури на Общински инспекторат, РЗИ, РУ-Сандански, БАХ за изпълнението и спазването на противоепидемичните мерки и заповедите на Министерство на здравеопазването. Решението на щаба влиза в сила от днес и е 14 дневен срок.