Сподели новината.

Приключи цялостният ремонт на таблените саваци на съоръжението на река Тунджа в района на жилищен комплекс „Златен рог“. Ремонтните дейности бяха наложителни поради амортизирането и ерозирането на саваците. Такъв ремонт на хидротехническите съоръжения не е осъществяван повече от 30 години. През 2012 година беше направена само частична поправка на съоръженията, казаха от общината.

 

Извършена е и реконструкция на моста над реката, монтирано е ново осветление в района. По молба на гражданите беше изградена и пътека, която свързва моста с улица „Дружба“.