Сподели новината.

В годините на Народната република в Кюстендил са построени големи индустриални предприятия като Кондензаторен завод, Оптикомеханичен завод, Трансформаторен завод, Завод за кухненско оборудване, Обувен завод, Винпром, Консервена фабрика, Завод за прежди и др.

Днес повечето от тях са сринати със земята. Показваме някои от най-знаковите държави фирми от времената на социализма, когато реално в Кюстендил безработица нямаше. Част от заводите бяха продадени на лоши собственици, други просто спряха работа и нарязани на скрап, а трети все още работят, но на много нисък  капацитет. Пазарната икономика се отрази пагубно на Кюстендил и цялата държава, липсата на износ, слабото вътрешно потребление и лошата конюктура доубиха почти всичко.