Сподели новината.
Много вероятно е след края на кризата във Венецуела да се премине към една изцяло нова валута, а стойността на боливара да остане само колекционерска. Това коментира Адриан Николов, икономист в Института за пазарна икономика, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Гостът направи коментара си по повод данните на Bloomberg Misery Index, отчитащ инфлацията и безработицата в различни страни, според който комбинацията от двата показателя във Венецуела достигна 930 000% към края на 2018 г.

„Трябва да имаме предвид, че от един момент нататък точното число на инфлацията няма значение. Венецуелският боливар е загубил своята стойност до такава степен, че на практика с него вече не може да се купи нищо… Още повече, че обезценяването на валутата би имало значение, ако населението имаше достъп до стоки – там обаче вече има съществена липса на храни и медикаменти“.

Икономистът коментира и факта, че в индекса на Bloomberg за най-висока инфлация и безработица в челните места попадат две съседни на България страни – Турция и Гърция. Той отбеляза, че една от основните причини за водещото място на Турция е обезценяването на лирата, на което станахме свидетели през 2018 г., което увеличи инфлацията.

„В Гърция има един по-сериозен структурен проблем, защото безработицата там е на много високи нива. Донякъде ние дори спечелихме от това положение, защото много бизнеси потърсиха работна ръка у нас“.

Като една от най-стабилните държави по тези показатели Николов определи Швейцария.

„Според данните на Bloomberg най-ниска безработица и инфлация се отчитат в Тайланд, но страната е много особен казус, тъй като тя подхожда по друг начин при измерването на безработицата, така че не може да се каже дали информацията е реална“.