Сподели новината.

Шуменският производител на козметика „Лавена“ отчита 7% по-ниски приходи за първите шест месеца на 2018 г. в сравнение със същия период на миналата година. Печалбата на дружеството намалява почти наполовина. Това става ясно от финансовия отчет, публикуван на фондовата борса.

Резултати

Към края на юни нетните приходи от продажби са в размер на 8.3 млн. лв. спрямо малко под 9 млн. лв. преди година. В същото време разходите за дейността леко се покачват (2%) до 7 млн. лв. Макар че разходите за суровини и материали формират над половината от общите, като сума те намаляват. За сметка на това се увеличават разходите за външни услуги и амортизации. Печалбата спада наполовина – от 1.2 млн. лв. до 0.6 млн. лв.

Задълженията като цяло на компанията (дългосрочни и краткосрочни) намаляват през първото полугодие. За финансиране на дейността си „Лавена“ използва както заем от мажоритарния си собственик „Балтимор“ (който държи 75%), така и банкови кредити.

Увеличение на капитала

На общо събрание в края на юни акционерите взеха решение за увеличение на капитала на дружеството със собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години. Така капиталът на дружеството, който в момента е 320 хил. лв., ще нарасне до 8.3 млн. лв., като за целта ще бъдат използвани премии от емитиране на ценни книжа и други резерви. Всеки от сегашните акционери ще получи по 25 нови акции срещу всяка притежавана. Увеличението все още не е вписано в Търговския регистър.

Акционерите още решиха да не се разпределя дивидент за 2017 г. Цялата печалба от 1.8 млн. лв. ще бъде отнесена към резервите.

Компанията е един от лидерите в производството на продукти за бебета с марката си „Бочко“. „Лавена“ разполага също със собствени насаждения от лавандула и дестилерия. В дружеството работят около 110 души.