Сподели новината.

Населението на Шумен е намаляло драстично в последните 30 години. Това показват статистическите данни. През 1985 година в града са живеели 100 116 жители. Към края на 2017 година техният брой вече е около 75 хиляди. Това е една много негативна тенденция, която все още не може да бъде преодоляна. Спадът започва веднага след 1989 година. Три години по-късно в града живеят 93 390 души. През 2007 година населението се стапя за 86 735 жители. Това е и годината на влизане на България в ЕС. През 2015 година жителите вече са 78 800, а две години по-късно малко над 75 хиляди. Надеждите са свързани с все по-засилващите се инвестиции в града, както и постоянното разкриване на нови работни места. В последните три години в Шумен врати отвориха четири нови заводи. Това обаче не е достатъчно, за да бъде преодоляна тежката демографска криза, която засяга и повечето населени места в България.

Реклама