Сподели новината.

В най-кратки срокове да бъдат осигурени алтернативни водоизточници за питейно-битови нужди в област Търговище, където редица населените места от десетилетия са на воден режим. Това е разпоредил министърът на околната среда Емил Димитров на институциите, които отговарят за управлението на водите, съобщи БНР.

Вече е изградено съоръжение за промишлено водоснабдяване, чрез което се осигурява дейността на заводите към стъкларския холдинг, като по този начин се освобождава голям воден ресурс от язовир „Тича“, който да се използва за задоволяване питейно-битовите нужди на гражданите на общините Търговище, Шумен и Велики Преслав, както и за напояване на земеделските култури.

Предстои да се изградят собствени водоизточници на територията на община Антоново, а язовир „Ястребино“ да се ползва единствено за напояване.

Темата с язовирите бе поставена на пред план тези дни, особено след като Ревизово съобщи, че се очаква водна криза в Бургас.

Вчера ексминистърът заяви, че морският град няма да преживее ужаса на Перник.