Сподели новината.

Общинското ръководство на ПП ГЕРБ предлага на кмета Пенчо Милков нови четири важни мерки, които биха допринесли за по-добрата организация в извънредната и безпрецедентна обстановка на разрастваща се пандемия от COVID – 19. От ГЕРБ настояват да отпаднат таксите за детски градини и ясли на територията на община Русе за периода на извънредното положение, което ще облекчи финансово родителите на децата. В писмото се иска още по примера на Бургас, да бъдат монтирани диспенсъри с дезинфектанти в градските тролейбуси и автобуси, както и във всички държавни и общински медицински заведения и публични сгради. Мобилни мивки с вода и течен сапун да бъдат поставени по ключови спирки и обществени места в общината, както и във връзка с оценката на риска, препоръчват във всички сгради на Община Русе, да се въведе мярка ежедневно измерване на телесна температура на служителите.

„Обръщаме се към Вас с удовлетвореност, че изпълнихте част от мерките, предложени от общинското ръководство на ПП ГЕРБ, във връзка с извънредното положение, в което се намира страната ни заради COVID – 19. А именно – да бъде въведено безплатно паркиране до отмяна на извънредното положение, разписанията на автобусните линии да се увеличат, за да няма струпване на хора в превозните средства и по спирките, както и тротоарното право, заявено и платено от търговците в началото на месец март, но неизползвано, поради въведеното извънредно положение, да бъде върнато обратно на бизнеса“, се казва в писмото. По думите на общинското ръководство, предприетите мерки ще гарантират по-голямата безопасност на русенци и ще подпомогнат малкия и среден бизнес на територията на община Русе.

В същото време от ГЕРБ припомнят, че са предложили още редица мерки на кмета, които все още не са предприети, а именно: Картите за пътуване в градския транспорт на хората в неравностойно положение, които изтичат до 29.03.2020 г. автоматично да бъдат удължени, без да е необходимо въпросната рискова група наши съграждани да посещават на място касите на Центъра за управление на обществения градски транспорт; Пропуските, издавани на хората в неравностойно положение, се издават до края валидността на ТЕЛК-а, т.е. съществуват голям брой, които изтичат през този период на пандемия. Предлагаме срокът им да бъде удължен до отмяна на извънредното положение; Наемите на наетите помещения, общинска собственост, да не се дължат от търговците/ или платените такива да бъдат сторнирани; Предвид препоръките на Националния щаб и разглеждания по комисии законопроект за мерките по време на извънредно положение, да се създаде организация по изпълнение Заповедта на Министъра на здравеопазването, а именно: Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност въвеждат дистанционна форма на работа за служителите си. Ако това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания; Ръководителите на административни структури и работодателите осигуряват безопасни и здравословни условия за работа на работните места и удостоверяват безпроблемното функциониране на съответното работно място с отчитане на свършената работа; Препоръчваме на кмета на Община – Русе да създаде организация за предприемане на мерки по установяване на граждани и служители на Община – Русе, както и управители на общински предприятия, чиито близки и роднини са се завърнали от райони /градове и държави/, представляващи потенциална опасност от зараза с COVID – 19.

Общинското ръководство на ПП ГЕРБ вярва, че заедно с кмета ще работи конструктивно в интерес на гражданите на Русе, в този труден за страната ни момент, изискващ повишена лична отговорност и разумно поведение, се казва в края на писмото.