Сподели новината.

Община Свиленград ще изпълни проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Срокът за дейностите е 30 месеца. Стойността е  1 499 979,42 лева, от които 1 274 982,51 лева са от ЕФРР, а 224 996,91 лева са национално съфинансиране. Основната цел е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. Ще се удължи и жизненият цикъл на тези сгради. Ще се намалят разходите за енергийно потребление на жилищните сгради. Ще се намалят емисиите на парникови газове.

 

 

Ще бъдат санирани три блока в града, които се намират в квартал „Изгрев” – блок 1, блок 2 и блок 6. Проектът предвижда въвеждане на енергоефективни мерки в трите жилищни сгради, изпълнение на всички съпътстващи дейности, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. От проекта ще се възползват 135 домакинства.