Рибата в река Ахелой умира заради слаб отток

0
33
768x432 10 2
Сподели новината.

След сигнал за умряла риба и замърсяване на река Ахелой инспектори от РИОСВ Бургас са установили само като нарушение заустване в реката на непречистени отпадъчни води с вид и мирис на битово-фекални от канализационната мрежа на гр. Ахелой при Главен канализационен колектор I. Въпреки това дебитът на изтичащите води е постоянен.

Също така не е осигурено включване на всички отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Ахелой в канализационна помпена станция „Ахелой“ и пречистването им в Пречиствателна станция за отпадъчни води – Равда.

Дадено е предписание за преустановяване на нерегламентираното заустване. От „ВиК“ ЕАД ще бъдат предприети незабавни действия за отстраняване на компрометирания участък, като от страна на инспекцията ще бъде извършен последващ контрол.

Иначе при проверката, извършена вчера, 12 август, е установено, че оттокът на река Ахелой е изключително слаб и се е образувал участък обрасъл с водна леща. Наблюдава се обилно количество зелени и кафяви водорасли на повърхността.

Мъртва риба е установена в ограничен участък – с дължина около 100-120 м., около 30-50 екземпляра с различен размер, основно от видовете шаран, таранка и каракуда.

В района на установените мъртви екземпляри не се констатирани видими следи и наличие на фекални маси. Взети са 3 броя водни проби, като измерените на място показатели показват ниско съдържание на кислород съответно 0,64 мг/л , 0,65мг/л и 1,48 мг/л., при норма 3-6 мг/л.

Предстои пробите да бъдат анализирани по показатели – активна реакция, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, общ фосфор, орто – фосфати като фосфор, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород.

Река Ахелой се влива в Черно море през тесен участък около 3 – 4 м., поради образувалата се пясъчна коса. Водите на р. Ахелой при устие са бистри, без следи от замърсяване. Водите на Черно море в района на вливане на реката са с естествен цвят и мирис, посочват инспекторите.

В рамките на проверката са проверени канализациона – помпена станция „Ахелой“ както и канализационни-помпени станции и тласкатели на хотелските комплекси в района. Не е установено преливане и изтичане от тях.

--------------------------