Сподели новината.

Общо 12 проекта ще се реализират тази година по гражданска инициатива в Троян. Общинската управа отново даде възможност на неформални структури, читалища, културни институции, църковни настоятелства, училища, детски градини и кметства да кандидатстват със свои проектни предложения за реализиране на проекти по програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“. За целта беше предвиден бюджет от 30 000 лв.

„Въпреки извънредната ситуация, в която страната се намираше през последните месеци и затрудненията, които общинският бюджет изпитва, проекти по програмата ще бъдат финансирани. В определения в поканата срок бяха подадени 13 предложени на обща стойност 51024,13 лв., от които 35924,88 лв. финансиране от програмата. Същите бяха разгледани и обсъдени от работна група от експерти на oбщинската администрация в Троян. Едно от тях, предвиждащо изграждане на детска площадка отпадна, поради липса на проектна готовност“, поясни кметът Донка Михайлова.

В процеса на обсъждане, част от проектните предложения претърпели промяна, като някои от предвидените дейности отпаднали, в резултат на което се стигна до редуциране на бюджетите на съответните проекти. Така одобрените станали 12 на обща стойност 42309,88 лв., в т. ч. 26 984 лв. искано финансиране от програмата. Поради въведеното извънредно положение в страната и наложените епидемиологични мерки, във връзка с пандемията COVID-19, тази година обществено обсъждане на подадените по програмата проектни предложения не се състоя, поясни кметицата.

Проектите, които ще се реализират, включват: Детска градина „Незабравка“, с. Орешак – „Растяща стая на открито“; Сдружение на собствениците „Град Троян – ж.к. „Лъгът“ – блок 13“ – „Благоустрояване на блоковото пространство на бл.13“; Сдружение „Троян в бъдещето“ – „Места за отдих и табла с история от кв. „Ливадето“; кметство с. Шипково – „Спортна площадка Шипково“; кметство с. Черни Осъм – „Освежаване и ремонт на централния площад“; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян – „Реновиране и естетизиране на пространството около паметника на св. Климент Охридски в училищния двор“; кметство с. Орешак – „Повишаване ролята на гражданското общество за подобряване облика на с. Орешак“; Баскетболен клуб „Чавдар“ – „Баскетболно бъдеще за децата на Троян“; Сдружение „34-ти пехотен троянски полк“ – „Дойранската епопея на филм“; Народно читалище „Христо Ботев – 1911 г.“, с. Врабево – „Мъжки северняшки костюми за АНПТ „Елица“; СУ „Васил Левски“, гр. Троян – „Обновяване долната част на фасадата на училищната сграда“; Народно читалище „Знание – 1906 г.“, с. Черни Осъм – „По-уютен облик на репетиционната зала“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля оставете вашият коментар!
Моля оставете името си тук