Продажбите на дребно на горива в ЕС намаляват, растат на храните

0
53
991 ratio magazin koshnica hrana produkti
Сподели новината.

Обемът на търговията на дребно през юли е намалял с с 0,2 на сто в еврозоната и с 0,3 на сто в ЕС в сравнение с предходния месец, показват данни на Евростат. През юни показателят е нараснал с ревизираните 0,2 на сто, след като първоначално данните показваха спад от 0,3 на сто на месечна база, предаде БТА.

По отношение на данните за еврозоната анализаторите очакваха по-малко понижение от 0,1 на сто.

През юли 2023 г. в сравнение с юли 2022 г. календарно изгладеният индекс на продажбите на дребно намалява с 1,0 на сто в еврозоната и с 1,2 на сто в ЕС.

Спрямо юни търговията с автомобилни горива е намаляла с 1,2 в еврозоната и 1,1 на сто в ЕС, което е и основната причина за понижението на общия индекс. Продажбите на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия растат на месечна база с 0,4 в еврозоната и 0,2 в ЕС, а на нехранителните продукти (без автомобилните горива) с 0,5 на сто в еврозоната и 0,6 на сто в ЕС като цяло.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-големият месечен спад в общия обем на търговията на дребно е регистриран в Дания и Ирландия (и двете -2,3 на сто), Холандия (-1,4 на сто) и Люксембург (-1,3 на сто). Най-голямо увеличение се наблюдава в Португалия (1,1 на сто), Швеция (1,0 на сто) и Кипър (0,8 на сто).

Обемът на търговията на дребно в България се понижава спрямо юни с 0,1 на сто.

В еврозоната през юли 2023 г. спрямо юли 2022 г. обемът на търговията на дребно намалява с 3,4 на сто при автомобилните горива и с 2,2 на сто при храните, напитките и тютюневите изделия, докато при нехранителните стоки нараства с 1,1 на сто.
В ЕС обемът на търговията на дребно е намалял с 3,9 на сто при автомобилните горива и с 2,4 на сто при храните, напитките и тютюневите изделия, докато е нараснал с 0,7 на сто при нехранителните стоки.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-големият годишен спад в общия обем на търговията на дребно е регистриран в Словения (-16,3 на сто), Естония (-8,6 на сто) и Унгария (-7,6 на сто). Най-голямо увеличение се наблюдава в Испания (8,6 на сто), Кипър (8,0 на сто) и Люксембург (6,9 на сто).

В България се отчита ръст на годишна база от 1,6 на сто.

--------------------------