Продават на търг завод в Червен бряг

0
59
d7362aac4198b71184054f9505d8a57b
Сподели новината.

„Офисът на Националната агенция за приходите (НАП) в Плевен продава бившия тухларски завод в Червен бряг на търг с тайно наддаване“. Това съобщи Рени Дудева от приходната агенция в града.

 

Имотът е разделен на четири групи. Първата са поземлени имоти с първоначална цена 1 473 063,60 лв. Втората е недвижим имот в Червен бряг с първоначална цена 6795 лв. Третата група е непрекъсната производствена линия с първоначална цена 203 904 лв.

 

 

Иска се депозит за участие в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена. Той се внася  по банкова сметка с IBAN: BG 56 IORT 8043 3300 2500 01 BIC IORTBGSF в ТБ „Инвестбанк“, АД клон Велико Търново.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите, са на разположение в сградата на НАП и на страницата на агенцията в интернет на адрес: www.nap.bg.

 

С приходите от провежданите търгове агенцията покрива частично или напълно публични задължения на собствениците им.

--------------------------