Сподели новината.

През 2016 г. кметът Димитър Николов изиска от спортните клубове, които ползват общинска материална база, да въведат безплатни начални обучения за деца. Тази програма продължава да е в действие и днес, така че нека родителите се запознаят с новите й параметри.

Целта е на подрастващите да бъдат предоставени още по-достъпни възможности за участие в занимания с физически упражнения и спорт, да се подобри здравният им статус, физическата и психическа дееспособност, свободното им време да се уплътни по смислен начин. Друг от търсените ефекти е откриването на млади и перспективни състезатели, които впоследствие да бъдат поощрени в развитието си. Възползвайки се от тази програма, децата ще могат да се запознаят с различните спортове, с условията, предлагани от отделните клубове, и в перспектива да се запишат за постоянно, ако им хареса.

Програмата „Двигателна култура, спорт и здраве – начално обучение“ се организира от Община Бургас в партньорство със спортните клубове със сключени договори с ОП „Спортни имоти“. Тя е безплатна за децата, които се запишат. Курсовете за обучение в различните видове спорт са с продължителност 8 тренировъчни занятия по 1 час.

 

Курсовете ще се провеждат на следните дати:

 

* Първи курс на обучение – от 17.06. до 03.07.2019 г.;

 

* Втори курс на обучение –  от 02.07. до 25.07. 2019 г.;

(плуване) – от 02.07. до 17.07.2019 г.

(ръгби) – от 08.07 до 24.07.2019 г.

 

* Трети курс на обучение – от 30.07 до 22.08.2019 г.;

 

* Четвърти курс на обучение – от 26.08 до 13.09.2019 г.

(плуване) – от 24.09 до 17.10. 2019 г.

Сформирането на групите, които ще са от 5 до 10 деца, ще става от 09:00 до 13:00 ч. в спортния корпус на ПМГ/ГРЕ Раковски“ – ОП „Спортни имоти“, по график, както следва:

 

– За първи курс на обучението записването ще бъде на 11, 12 и 13 .06.2019 год.;

 

– За втори курс на обучение записването ще бъде на 26, 27 и 28.06.2019 год.;

 

– За трети курс на обучение записването ще бъде на 24, 25 и 26.07.2019 год.;

 

– За четвърти курс на обучение записването ще бъде на 20, 21 и 22.08.2019 год.

Записване плуване – 10, 11 и 12.09.2019 год. 

 

 

      ВИД СПОРТ

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

СПОРТЕН ОБЕКТ  , КУРС НА ОБУЧЕНИЕ И ЧАС НА ЗАНЯТИЕТО

 

       Футбол                

  8 год.(навършени) –

12  год.( ненавършени)

СЦ « Славейков « – трети курс / 16:00 – 17:00 ч., четвърти курс – / 17:00 – 18:00ч /

СЦ “ Изгрев “ – трети курс –  10:00 – 11: 00 ч./

        Ръгби                                   

  11 год. ( навършени)

СЦ « Славейков « – втори  курс/ 09.00 – 10.00 ч./
      Хандбал    8 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)

СЗ «Никола Станчев» -първи курс-/  10:00 – 11:00 – смесена група  /  16:00 – 17:00 ч.- момчета /
     Волейбол  8 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)

СЗ «Нефтохимик « – първи курс – /  момчета –  10:00 -11:00 ч.  /,

четвърти курс –  / смесена група – 09:00- 10:00 ч./

    Баскетбол  8 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)            

СЗ «Никола Станчев» – първи курс- / 16.00 – 17 .00 ч – смесена група/

СЗ «Бойчо Брънзов» – първи курс -/момчета  –  10:00 – 11:00 ч./ ,

четвърти курс – / момчета – 09 : 00 – 10:00 ч. и  момичета-  09:00 – 10:00 ч./

   Борба 8 год . ( навършени )-

12  год.( ненавършени)

СЗ «Никола Станчев» – първи курс – момчета – свободен  стил -16:00- 17:00 ч.

СЗ ПМГ и ГРЕ  – четвърти курс – момчета – класически стил – 16.00 – 17.00 ч.

 

 Плуване

     6 год . ( навършени )-

 10  год.( ненавършени)               

ПБ «Флора « – първи курс – / 10: 00 – 11:00 ; 11:00 – 12 :00  и 16:00 – 17:00 ч. , втори и  трети курс – / 09:00 – 10:-00 ; 10:00 – 11:00  и  16:00 – 17:00 ч./

                   

Забележка :

– четвърти курс на обучение   ще се проведе в  ПБ « М. Рудник «  и УК ПМГ и ГРЕ  – 17:00 – 18:00 ч.

 

Худ.гимнастика       5 год . ( навършени )-

8  год.( ненавършени)                  

СЗ»Младост» – първи курс/ 17:00 – 18:00 ч./, втори курс – 10:00 – 11:00 ч. и четвърти курс – / 10:00 – 11:00 ч.  /
Тенис 6 год . ( навършени )-

9  год.( ненавършени)                    

ТК «Парк езеро» – от първи до четвърти курс – / 09:00 -10:00 ч. и  17:00 – 18:00 ч./

 

СЦ « Изгрев» – първи  курс -/10:00 – 11:00 ч./

 

СЦ» Славейков» – втори курс – / 09:00 – 10: 00 ч./

Сп.акробатика 5 год . ( навършени )-

8  год.( ненавършени)               

СЗ «Нефтохимик « – първи курс – / 10:00 -11:00 ч. /  , втори курс – / 09:00 – 10:00 ч. /, трети и четвърти курс / 17:00 – 18:00 ч./-  смесени групи
Фехтовка  8 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)              

Учебен корпус ПМГ и ГРЕ – четвърти курс – /10:00 – 11:00 ч. – смесена група /
 Бадминтон  7 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)             

СЗ «Нефтохимик «-  втори курс  – / смесена група – 16:00 – 17:00 ч.  /
 Л.атлетика 8 год . ( навършени )-

12  год.( ненавършени)           

СЦ «Славейков» –първи курс – / 17.00 – 18.00 ч./ , втори  курс – / 17:00 – 18:00 ч. /, трети курс – 17:00 – 18:00 ч. /
Шах 6 год . ( навършени )-

12  год.( ненавършени)              

СЗ «Нефтохимик « – от първи до четвърти курс – / 16 :00 – 17:00 ч./


При записване  родителите трябва да носят ксерокопие от акт за раждане и медицинска бележка, че детето е клинично здраво и може да посещава спортни занимания.

За контакти: Ирена Бакалова, тел.: 0885 110 040.