Превишения на показателите – неразтворени вещества и химична потребност от кислород, са установили русенските екоинспектори при анализа на отпадъчни води на фирма за производство на опаковки от велпапе, съобщи БНТ.

Пробите са взети миналата седмица при проверка, в близост до мястото, за което беше подаден сигнал за оцветени води, които се изливат в река Русенски Лом.

Тогава инспекторите от РИОСВ – Русе са засекли, че в канализационната мрежа на Западната промишлена зона на града са заустени непречистени води.

За превишения на нормите Законът за водите предвижда глоба от 1000 до 5000 лева.