Сподели новината.

Законопроектът за държавния бюджет на България за 2018 г. ще бъде разгледан на извънредно правителствено заседание днес. Причината за бързането се крие в наближаващия краен срок, в който правителството трябва да внесе законопроекта в Народното събрание – 31 октомври.

Забавянето на гласуването в Министерски съвет дойде основно заради разминаването в позициите на социалните партньори по Бюджета на държавното обществено осигуряване. Там работодателите имат проблем с вдигането на осигуровките и минималната заплата, а синдикатите – с намаляването на стойността на болничните в първите три дни – от 60 на 50%.

Приходната част на бюджета в средносрочен план е планирано да се свие от 36.2% от БВП за 2018 г. до 35.5% от БВП през 2020 г. В средносрочен план не се предвиждат значителни промени при данъците. Акцизът на цигарите ще се увеличи до минималната за ЕС става от 177 лв. на 1000 къса към 1 януари 2018 г.
Публичните разходи догодина ще са ограничени в рамките от 37.2% от БВП, до 2020 г. ще се свият до 35.5%. Правителството планира бюджетният дефицит за 2018 г. да е 1%, през следващата – 0.5%, а от 2020 г. да го сведе до нула.