Сподели новината.
Майка и бебе са настанени в Кризисния център „Самарянска къща“ на Сдружение „Самаряни“ в Стара Загора и имат нужда от материална подкрепа. В Кризисния център намират убежище и закрила хора, пострадали от насилие, които са имали само миг и шанс да избягат от мястото, където са преживели години наред насилие. Така те тръгват само с дрехите на гърба си, казват от Сдружението. В подобна ситуация са се оказали майката и детето й, които в момента са настанени в „Самарянска къща“. В социалните мрежи се обърнаха за помощ към всички, които имат възможност и желание да го направят. За бебето са нужни дрешки: бодита с дълъг ръкав и ританки за възраст 5-6 месеца, бебешка козметика, памперси, плодови пюрета. За майката се търсят дрехи с размер XXL – маратонки/обувки – №39 или 40. Всеки, който желае да дари, може да отиде на място в офиса на сдружението – бул. „Патриарх Евтимий“ № 57 (вход от ул. Братя Жекови), тел. 042/ 621083. Кризисен център „Самарянска къща” е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране. От януари, 2004 г., до декември 2019 г., включително, сумарният брой на клиентите, ползвали различните услуги по периоди, е следният: настанени в Кризисния център – общо 729 клиенти, като 420 от тях са деца – 361 заради домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове; към Приемната – общо 1458 клиенти; обаждания на Консултативната телефонна линия (042/ 64 11 11) – общо над 2300 пъти.