Огромна инвестиция край Драгоман

0
71
49e7f3d3ca2390271b5fe73bfcaa1ef6
Сподели новината.

Европейската комисия одобри инвестиция за над 110 милиона евро от Кохезионния фонд за първата фаза на проект за модернизиране на железопътен коридор в Западна България, съобщават от ЕК. Въпросният коридор е част от по-голяма транспортна мрежа TEN-T между София и сръбската граница.

Модернизацията засяга участък с дължина 33,34 км между Волуяк и Драгоман. Отсечката от железопътната линия свързва Западна България със Сърбия. Освен това тя и е част от транспортния коридор, свързващ Турция със Западна и Централна Европа.

Тази нова инвестиция носи добавена стойност на политиката на сближаване на местно равнище, осигурява свързаност на граничните региони и устойчиви транспортни инфраструктури в услуга на гражданите на България като част от по-широката европейска мрежа. Тези инвестиции са важни за икономическата дейност в региона и насърчават социалното и териториалното сближаване, заяви комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра.

По думите й проектът носи ползи и за околната среда, като насърчава прехвърлянето на товарните потоци от автомобилния към железопътния транспорт и ще доведе до по-малко шум и замърсяване на въздуха, като по този начин ще се подобри качеството на живота на жителите.

В първата фаза на проекта съществуващата единична железопътна линия ще бъде модернизирана и ще бъде изградена втора електрифицирана железопътна линия. Системата за надзорен контрол и придобиване на данни, която осигурява наблюдението и контрола на железопътното движение по линията, също ще бъде модернизирана.

Модернизирането ще допринесе за оперативната съвместимост, особено по трансграничните участъци, което ще бъде от полза както за гражданите, така и за предприятията в региона. Този проект е в съответствие с Европейския зелен пакт за насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури.

--------------------------