Сподели новината.

 

Заместник-кметът на Асеновград инженер Стоян Димитров представи дейностите по цялостната реконструкция на площад „Академик Николай Хайтов“ в града. Общата стойност на проекта е в размер на 4 300 000 лева. Той се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“. Разходите, предвидени за строително-монтажните работи (СМР) възлизат на 4 091 476, 60 лева С ДДС.

Ремонтните дейности ще обхванат 3-те нива на площадното пространство – пред Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, пред сградата на общината и частта от главната – до паркинга на хотел „Асеновец“.

Цялостното реновиране включва подмяна на настилката пред Градска библиотека и създаване на зелени площи. Заместник-кметът припомни, че още от предходния мандат на управление на доктор Христо Грудев бе направено обследване и бе констатирано е, че има корозия в конструкцията на плочата пред сградата на общината, поради което носимоспособността й е намаляла значително. Там е планирано да се събори плочата и да се изгради наново.

След това ще бъдат построени постоянна сцена на открито, малка съблекалня и комуникации с електрозахранване и всичко необходимо. На трето площадно ниво ще се оформят – амфитеатрално – места за сядане. Целта е на пространството пред библиотеката да се провеждат мероприятия.

Перлата в изпълнението ще е часовникова кула, която ще е с височина 6 метра. Идеята е тя да придава автентичен вид на целия площади да се привлича вниманието на местни и туристи. Предвижда се и асансьор, който ще обслужва гражданите, като позволи да се придвижат от подлеза при пощата до третото ниво на площада. Така ще се осъществи достъп на трудно подвижни лица и безпрепятственото ползване на библиотеката. Предвидени са и 2 платформи, които да осъществяват връзката на главна пешеходна улица с третото ниво на площада и Градска библиотека.

„Община Асеновград дължи на асеновградчани подобен център с европейски вид. Сега очакваме да бъдем поканени за сключване на договора. Надяваме се, че фирмата, която ще спечели обществената поръчка, ще изпълни проекта качествено, като ви уверяваме, че контролът ще бъде изключително стриктен. За времето на СМР ще бъде създадена временна реорганзаиция за влизане в сградата на община Асеновград, като най-вероятно това ще става от настоящия входа за служители“, коментира инженер Димитров. Той допълни, че проектът ще се изпълнява в един етап за срок от 2 години. „Вероятно практическата работа ще започне догодина, тъй като процедурите документално се проточват дълго време. Надяваме се при благоприятни метеорологични условия все пак, след избор на изпълнител да започнат поне дейностите по демонтаж“, каза в заключение заместник-кметът на Асеновград инженер Стоян Димитров.