Сподели новината.

Гражданите ще могат да дадат своята оценка за дейността на Община Габрово. От местната управа поканиха обществеността за участие в анкетно проучване за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление. Допитването е по повод кандидатстване на Общината за наградата „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“.

Гражданите имат възможност да изразят мнението си относно провежданите общински политики, дейности и услуги, базирайки се на личния опит и впечатления. Участието е доброволно, а информацията ще бъде използвана само под анонимна форма от изпълнителя на заданието. Това ще бъдат и своеобразни местни избори и тест за работата на властта в града.

Освен електронния въпросник независими анкетьори ще проведат анкети сред гражданите на терен и по телефон. Така ще бъде осигурена максимална прозрачност на проучването. Своя глас ще могат да дадат и общинските съветници на Габрово, които също ще бъдат поканени да се включат чрез платформата „check market“.

Общинска администрация – Габрово е двукратен носител на Европейския етикет за иновации – през 2015 г. и през 2017 г. Това е сертификат за качество на цялостното управление, което се оценява по единни критерии, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки на ЕС.