Сподели новината.

Регионалният етнографски музей на открито „Етър” в Габрово ще стане едно от най-красивите места за културен туризъм в страната. Културната институция, която и сега привлича много гости от страната и чужбина, ще бъде преобразена с проект на обща стойност 9 779 150 лева. Безвъзмездното финансиране е 6 679 150 лв., а 3 100 000 лв. ще бъдат осигурени чрез инвестиционен кредит съгласно изискванията.

Предвижда се създаването на модерна експозиционна площ в най-голямата сграда – Кръстник Колчовия хан, където сега е администрацията. Там ще се осигури достъп за хора с увреждания и ще бъде изградена липсващата вътрешна връзка между етажите. Създаденият през 1981 г. хотел „Странноприемница“ ще бъде основно ремонтиран. Той трябва да придобие съвременен вид с обновена хотелска част, конферентен център и стаи за администрацията.

 

Предстои реставрация на 10 съоръжения, задвижвани с вода. Ще се подменят луминесцентните лампи с архитектурно-художествено осветление на експозициите, алеите и фасадите. Къщите по чаршията ще претърпят освежителен ремонт. Оранжерията за цветя ще бъде преустроена. На територията на Музея ще има тоалетни за хора със специални нужди и за деца. Към тях ще бъдат монтирани малки пречиствателни станции.

Неизползваните с години пещи за керамика в грънчарското ателие ще бъдат обновени. Съвременни средства ще показват изчезнали занаяти, запазвайки автентичността на „Етър“-а.

Музейният детски обучителен център ще се изгради наново. Той ще предлага разнообразни възможности за работа с деца по народно творчество. Ще има нова разглобяема сцена на открито с професионални условия за сценични изяви и удобство за публиката.

Сградата на бившето училище в кв. „Етъра“, стопанисвана от Музея, ще бъде изцяло ремонтирана. В нея ще се разположат ателие за реставрация и консервация, художествени работилници, дворът ще стане място за творчески изяви. Там ще се съхраняват фондохранилищата на институцията.

Предвидено е изграждане на паркинги в района на РЕМО „Етър“. Ще бъдат закупени две електрически колички, с които хората с увреждания ще могат да разглеждат експозициите по чаршията, както и микробус до съпътстващата инфраструктура.