Нов закон – детски градини и училища остават затворени до края на извънредното положение

0
4664
karantina
Сподели новината.

Днес парламентарните комисии започват обсъждането на специален Закон за мерките при извънредно положение. Той ще важи до 13 април, ако няма удължаване. В проекта за нормативен акт се предвижда забрана за посещения на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафенета, сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки по домовете. Всички останали търговски дейности, които не са упоменати, са разрешени.

Освен това се забраняват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия като занимални, зелени училища и екскурзии. Няма да има лекции и в университетите и други обучителни институции и организации. При възможност ще се провежда дистанционна форма на обучение.

Забраняват се и посещенията в детските ясли и градини. Забраняват се и всякакви групови форми на дейност и работа с деца извън системата на предучилищното и училищното образование. Забранява се и провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други).

Забраняват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации. Прекратяват се и плановите операции, включително присаждането на органи, както и всички свиждания в лечебните заведения.

Забраняват се и обученията и командировките в страната и чужбина. Забраняват се свижданията и в затворите, и в арестите. Българските граждани, които планират пътуване извън страната, задължително ще трябва да сключат медицински застраховки.

В законопроекта изрично е предвидено, че при необходимост и по препоръка на Националния оперативен щаб могат да бъдат въведени допълнителни мерки.

Освен това до прекратяване на извънредното положение всички срокове по висящите дела спират да текат, освен тези по наказателните производства. Прекратяват се и всички обявени процедури по публична продан и въвеждане на владение от съдебните изпълнители. Спира се и налагането на запори на банкови сметки на физически лица, на запори върху заплати и пенсии. Ограничават се нотариалните заверки до спешни такива, като ще има по един дежурен нотариус, който да ги извършва.

Има и точка, която предвижда, че всички работодатели трябва да създадат дистанционна форма на извършване на дейността. Ако това е невъзможно, те трябва да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения.

Друга точка предвижда, че социалните помощи вече ще се изплащат за всички, които имат право, защото отпадат ограниченията, които има по принцип при отсъствия на детето от училище.

В законопроекта се предвижда още, че в тридневен срок от неговото влизане в сила лечебните заведения, държавните институции и телекомуникационнните оператори трябва да извършат извънредна проверка на техническото състояние на енергийните обекти, предназначени за снабдяване с електрическа енергия, които са тяхна собственост, в това число и електрическите уредби, собствени източници на резервно захранване и съоръжения за автоматично превключване на захранването.

Пробация от една година и глоба от 300 до 1000 лева пък ще има за лекари, които са отказали помощ на болни и родилки в условията на епидемията без уважителна причина. Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, който се въвеждат със Закона за мерките по време на извънредно положение.

Друга поправка предвижда лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 до 10 000 лева за всеки, който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания за помощ, злополука или тревога, както и невярна информация за разпространените на заразителна болест. Ако това деяние има сериозни последствия, глобите може да достигнат до 50 000 лева.

Правят се и промени в Кодекса на труда, с които се разрешава на работодателя на възложи на служителите си работа от вкъщи, както и да ги пусне без тяхно знание в платен или неплатен годишен отпуск.

Работодателите пък са длъжни да разрешат използването на платен годишен отпуск на служителки, които са бременни или на лечение ин витро, както и на самотни майки или бащи с деца до 12-годишна възраст.

Когато работата на фирмата е временно прекратена, а служителите не използват отпуск, те имат право да получат 50% от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата за страната.

Освен това се удължава с 6 месеца валидността на изтичащите лични карти и шофьорски книжки.

--------------------------