Сподели новината.

Районната здравноосигурителна каса в Кюстендил въвежда нов режим за предписване и отпускане на лекарствените продукти, обявиха от ведомството. Прави се с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети при обслужване на хронично болни лица за издаване на рецепти по протоколи и рецептурни книжки.

Протоколи, изтичащи в периода до 16 април, които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъдат служебно продължени за срок до 1 месец, считано от датата до която е валиден всеки протокол. Не е необходимо хартиените протоколи да бъдат презаверявани. Поради специфика на лечението не се удължава срокът на протоколите за Хроничен вирусен хепатит С; Хемангиом в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ; Бронхопулмонална дисплазия.

Лекарствени продукти по протоколите по точка 1 могат да се отпускат по няколко начина. На пациенти, които са се обърнали към личния си лекар, могат да бъдат издадени рецепти, свързани с тези протоколи; отпускане без представяне на рецепта, но само в аптеките, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта, видно от рецептурната книжка – печат на аптека и вписаните данни от последната изпълнена рецепта.

Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Отпускането се извършва в аптеките, където е последното отпускане по дадена, съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.