Сподели новината.

Търговище спечели проект за модернизация и рехабилитация на уличното осветление. Той ще бъде реализиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

По проекта се предвижда подмяна на 3114 лампи на територията на град Търговище и кварталите Въбел и Бряг с енергийно ефективни LED лампи. 10 от тях ще бъдат захранвани от фотоволтаичен панел, което допълнително ще намали разходите за електроенергия.

Ще бъде изградено и т. нар. „умно осветление“ със система за управление и мониторинг. Тя ще бъде внедрена чрез монтиране на нови електромери, които ще имат безжична връзка към Wifi мрежа. Системата ще позволява включване и изключване на осветлението според времевите данни за изгрев и залез, въведен седмичен график или специфични метеорологични данни. Мониторинг на системата ще може да се извършва в реално време по интернет. Тя ще съхранява данни за последните 365 дни, структурирани в графици на дневна, седмична, месечна и годишна база.

Предстои местната администрация да обяви и обществената поръчка за избор на изпълнител по проекта. Общият размер на финансовата помощ, която общината ще получи за целта, е 1,16 млн. лв.