Сподели новината.

В присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова подписват договора за възстановяване на представителната част на Западния парк, като церемонията ще се състои утре.

Проектът „Възстановяване на Западен парк – Представителна част, гр. София“ включва парково обзавеждане, нови настилки от гранитни плочи, гранитни павета, бетонова настилка и опесъчена настилка, при запазване на съществуващата алейна мрежа с предложение за веломаршрут, изграждане на нова детска площадка с нови детски съоръжения, разполагане на пейки.

 Припомняме, проектът предвижда да бъдат изградени видеонаблюдение, захранване на помпени станции и водни площи, ремонт на техническата ВиК инфраструктура, отводняване на определени площи, изграждане на нова поливна система, проектиране на ново озеленяване, запазване на съществуващата ценна едроразмерна дървесна растителност, възстановяване на съществуващи цветни площи и изграждане на нови.

Знаковите места в парка са разработени като отделни подобекти – Главния вход на парка към бул.“Сливница“ и пространството около него; Езерото и алпинеумът на югоизток от главния вход на парка; Сух фонтан на мястото на пресичане на двете основни алеи на парка; Розариум; Цветна изложба; Зелено училище; Детска площадка; Пикник кът; Площадка за кучета и разходка за кучета; Пешеходен мост – вход от бул. „П. Дертлиев“.