Много важно! Разкриха кога и с колко вдигат пенсиите в България!

0
171
1530645245 pari1
Сподели новината.
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев представиха пред Националния съвет за тристранно сътрудничество проектите на бюджет за 2019 година на Държавното обществено осигуряване и на НЗОК.
В проекта на бюджет на ДОО е заложено от 1 юли 2019 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 година вкл., да се увеличат 5,7 на сто. От 1 юли 2019 г. минималната пенсия ще се увеличи от 207,60 на 219,43 лв. Социалната пенсия се променя от 125,58 лв. на 132,74 лв. Таванът на пенсиите от 1 януари 2019 г. се запазва на 910 лева, а от 1 юли се увеличава до 1200 лева. Мярката се отнася за всички пенсии без оглед на момента на отпускането.
При изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 година, отпада изборът на трите най-добри последователни години за периода преди 1997 година, както и периодът 1997 -1999 година. Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 9 лева и максималният – 74,29 лв.
Запазва се и периодът на изплащане на обезщетения за бременност и раждане – 410 дни, както и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години – 380 лева. Запазва се режимът за изплащане на болнични – първите три работни дни от осигурителя, а от четвъртия ден – от ДОО.
Запазва се и периодът за дохода, който се взема предвид при изчисляване на размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и безработица – 24 месеца.
Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на нивата от 2018 година, както и размерите на вноските за други фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурители и осигурени.
За 2019 година не са договорени минимални осигурителни прагове. Без налагане на административно увеличение на праговете, при планирано увеличение на минималната заплата – с 9,8 на сто, средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2019 година ще е около 4,7 на сто, сочи проектобюджетът. Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се – от 510 лева на 560 лева, а за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лева на 560 лева. Максималният осигурителен доход се променя от 2600 лева на 3000 лева от 1 януари 2019 г. Догодина няма да се внасят вноски във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурен – 540 лева. Определя се максимален размер на гарантираните вземания – 1400 лева.
С проекта се предлага от 1 юли 2019 година, както и от 1 юли на всяка следваща година максималният размер на пенсиите да се определя на 40 на сто от максималния осигурителен доход. Така таванът на всички пенсии догодина от 1 юли ще стане 1200 лева при максимален осигурителен доход 3000 лева.
Предвидена е промяна и за прилаганата тежест за година осигурителен стаж във формулата, по която се изчислява размера на пенсиите. Тя ще е 1,2 процента от началото на 2019 година, като не се предвижда по-нататъшното й нарастване. С последната пенсионна реформа се предвиждаше тежестта да достигне постепенно до 1,5.
Министър Кирил Ананиев посочи, че общите разходи за здравеопазване в консолидираната фискална програма за 2019 година достигат 5 млрд. 257 милиона и 200 хиляди лева , което е 4,5 на сто от БВП. Спрямо предходната година е налице ръст на разходите с около 547 милиона лева. Разчетените средства за здравеопазване за 2019 година отразяват държавната политика в областта на общественото здраве и здравното осигуряване, като в бюджета на НЗОК са предвидени допълнителни разходи в размер на около 490 милиона лева.
С този ръст на разходите ще има устойчивост, стабилност и предвидимост в здравноосигурителната система, каза Ананиев.

--------------------------