Сподели новината.

Бургас ще е домакин на ХХIІІ Национална ученическа философска конференция „Човек – Свят“, която ще се проведе на 21 и 22 март в Средно училище „Епископ Константин Преславски“. Откриването на конференцията ще бъде в 17 часа, в зала „Апостол Карамитев“ на СУ „Епископ Константин Преславски“.

Събитието традиционно е част от Националния календар на извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката. Организатори на проявата са Регионално управление на образованието – Бургас и училището домакин.

Работата на конференцията ще протече в три възрастови групи. За учениците от IV до V клас предизвикателството ще бъде под мотото „Приказки с неочакван край“ и те ще имат за задача да довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности. Учениците от VI и VII клас ще представят проекти на тема „Не мога да се върна към вчерашния ден – тогава бях друг човек.“ от „Алиса в страната на чудесата“ на Луис Карол. Най-големите участници: от VІІІ до XII клас, ще трябва да защитават есета, разкази, разсъждения по зададените предварително теми.

Уменията на учениците ще бъдат оценявани от жури, в което са включени експерти от МОН и водещи преподаватели по философия в университетите и средните училища в страната. Резултатите от конференцията на учениците в XII клас за приети като балообразуващи при кандидатстване в част от българските висши училища.

През тази година философска образованост и гражданска позиция ще отстояват над 90 ученици от 30 училища от цялата страна.