Сподели новината.

Зелена светлина кметския екип в Мездра да кандидатства за безлихвен заем пред Министерство на финансите даде местният парламент в железничарския град. Общината ще иска кредит в размер на 976 000 лв. със срок за погасяване до 25.12.2021 г.

Средствата ще бъдат изразходвани за окончателно приключване на четири проекта по ОП „Региони в растеж“ – три за саниране на жилищни сгради и един за изграждане на Център за обществена подкрепа и на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания на техните семейства, както и за нормално функциониране на звената на бюджетна издръжка, финансирани със собствени приходи и за погасяване на просрочени задължения.