Сподели новината.
74
Бившето кино „Добрич“ ще бъде разрушено и на негово място ще се построи няколко етажен жилищен блок. Това стана ясно на сесията на Общински съвет Добрич. Сградата, която е уникален архитектурен обект, е частна собственост и от години се руши.

Собственикът Траян Василев Тодоров е водил няколко пъти разговори с ръководството на Община Добрич с искане да се допусне изменение на Общия устройствен план, след което парцелът на киното ще попадне в друга зона, където е допустимо по-плътно строителство. Именно това изменение бе подложено на гласуване на днешната сесия на Общински съвет.

Вече има издадено разрешение за строеж в имота, според което собственикът може да застрои своите 2 900 кв.м с коефициент 2.5 и 40% за озеленяване. Инвеститорът обаче желае да увеличи коефициента на 3.0 или дори 3.5, плътността на 80% и да намали озеленяването на 20%, стана ясно на сесията. Сградата на бившето кино „Добрич“ е собственост на „Тръст“ ЕООД от 30.10.2006 г.

Бившето кино - сега
Дарик Добрич

От няколко постоянни комисии, между които и по устройство на територията, са гласували против докладната за изменение на ОУП. Арх. Емилия Добрева изказа притеснение в залата, че ако се промени Плана ще се допусне сградата да се издигне до 9 етажа и ще наложи кастрене на растителността в района. Тя отбеляза, че това „ще убие околната среда“, а в съседство има важни сгради като Община Добричка и Органова зала, които ще бъдат заглушени от новата постройка.

Съветници в залата споделиха за пореден път несъгласие Общият устройствен план на Добрич да бъде толкова често изменян заради нечии интереси. Докладната имаше и поддръжници, един от които – председателят на ОбС Иво Пенчев отбеляза, че декларираното инвестиционно намерение за строителство е два пъти по-голямо от всички строителни разрешителни, издадени през миналата година в Общината и той го подкрепя.

След продължителни дебати, предложението за изменение на ОУП и увеличаване на коефициента на застрояване на имота на бившето кино „Добрич“ бе отхвърлено и така той остава 2.5 при плътност 70% и 40% озеленяване. От общо 39 съветници 18 гласуваха „за“, 6 – „против“ и 15 „въздържал се“.

Малко история:

„На 23 февруари 1962 г. е открито кино „Добрич“, архитект-проектант е Косьо Христов от Варна. То има 680 места плюс 350 в малката зала; оборудвано е с машини 70 и 35 мм; широк екран; първа прожекция – българският филм „Царска милост“. (из очерка „И киното пътува…“, сп. „Антимовски хан“, бр.2/2015)

„Необикновено красивата сграда е кацнала като птица, прилетяла от далечни страни. Едно богатство за културния живот в града. С фасада от стъкло, железобетон и стъкло в бяло и гълъбово синьо, киното е дело на архитект – проектанта Косьо Христов. По външно и вътрешно оформление сградата е единствена в страната. Прекрасен предизборен дар от Народната власт.“ (в-к Добруджанска трибуна, 24 февруари 1962 г.)