Кредитният рейтинг на София се покачва

0
671
Кредитният рейтинг на София се покачва
Сподели новината.

 

Рейтингът на Столична община, даден от международната рейтингова агенция Standart & Poor’s беше потвърден на “BBB-”. В доклада на S&P Global Ratings се отбелязва, че е настъпило съществено за рейтинга събитие, а именно продажбата на дела на общината в Общинска банка АД. В резултат на това се подобрява с едно стъпало оценката на ключовия фактор „Условни задължения“, които от „Високи“ стават „Умерени“, пише в документа, цитиран в социалните мрежи от заместник-кмета на София Дончо Барбалов, предаде Kmeta.bg.

Рейтингът на София бе повишен през декември м.г. от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива и той е в групата на „инвестиционните рейтинги“. Това помага за привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на столицата. От Standart & Poor’s отчитат добрата работа на общинската администрация за поддържане на финансова стабилност и високо ниво на собствени приходи на Столична община.

Рейтингът на Столична община, даден от международната рейтингова агенция Standart & Poor’s беше потвърден на “BBB-”. В доклада на S&P Global Ratings се отбелязва, че е настъпило съществено за рейтинга събитие, а именно продажбата на дела на общината в Общинска банка АД. В резултат на това се подобрява с едно стъпало оценката на ключовия фактор „Условни задължения“, които от „Високи“ стават „Умерени“, пише в документа, цитиран в социалните мрежи от заместник-кмета на София Дончо Барбалов, предаде Kmeta.bg.

Рейтингът на София бе повишен през декември м.г. от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива и той е в групата на „инвестиционните рейтинги“. Това помага за привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на столицата. От Standart & Poor’s отчитат добрата работа на общинската администрация за поддържане на финансова стабилност и високо ниво на собствени приходи на Столична община.

Според предварителните данни за изпълнение на бюджета на София за 2018 г., приходите в общинската хазна през първите два месеца на годината са с над 5, 3 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на м.г. Общо 87, 2 млн. лв. са постъпленията /данъчни и неданъчни/ през януари и февруари.

От имуществени данъци приходите са в размер на 46, 6 млн. лв. В това число от данък сгради са постъпили 14,16 млн. лв., а от данъка върху моторните превозни средства – 16,6 млн. лв. Кампанията за данък МПС тази година започна още на 2 януари, което се отрази на добрата събираемост.

При данъка върху възмездното придобиване на имоти има увеличение с близо 4 млн. лв. През януари и февруари по това перо в общинската хазна са влезли над 14,3 млн. лв. Според изявления на брокерски компании, търсенето на имотния пазар в София през тази година е стабилно, което се отразява положително на приходите от данъци при сключване на сделки.

--------------------------