Сподели новината.

Привличането на средства по Оперативна програма „Околна среда“ за закупуване на електробуси в Бургас е стъпка в правилната посока, която трябва да бъде последвана и от други – счита зам. председателят на ПП СЕК Константин Бачийски.

Според него общинска администрация разполага с предимството да планира предварително максимално облекчени изисквания към участниците в бъдещия конкурс за избор на доставчик на еко возилата, за да бъдат привлечени изгодни оферти от международно утвърдени производители.

Бачийски  предлага още преди обявяването на конкурсната процедура за електроавтобусите Община Бургас да проведе обществени обсъждания, в които да се включат широк кръг от заинтересовани лица. Така ще могат да бъдат предварително изчистени всички спорни моменти и предвидени всички условия в конкурса. По този начин ще бъде напълно невъзможно да се допуснат дискриминационни изисквания спрямо участниците и  общината ще получи възможно най-добрите превозни средства на оптимална цена.

Ако бъдат спазени тези „стъпки“ ,  жителите на Община Бургас ще получат  гарантирано оптимално съотношение между цена и качество в конкурса, а с привлечените 65 млн. лева по оперативната програма ще могат да бъдат закупени повече от заложените в проекта 56 електроавтобуса – прогнозира Константин Бачийски.

Като част от мерките за развитие на местната икономика общинският съветник смята, че един от важните критерии при оценяването на подадените оферти, може да бъде поет ангажимент от страна на кандидатите да открият своя фирмена база в Бургас, където да се извършва ремонт, поддръжка или дори сглобяване на електроавтобуси, ако доставчикът или производителят има интерес към европейския пазар. Така ще бъдат разкрити и допълнителни работни места за града и региона.

Подобно условие от страна на Община Бургас към участниците в конкурса има своята икономическа логика, тъй като ЕС отпуска по тази мярка на  ОП „Околна среда“  около 500 млн. лв за българските градове, които кандидатстват за финансиране.

При условие, че победителят в конкурса е компания-производител извън ЕС,  общият ресурс по програмата ще бъде обложена с до 50 млн. лв според действащите в момента мита в размер на 10%, но ако сглобява електроавтобусите в Бургас, средствата ще бъдат спестени и могат да се инвестират в строителството на завод за сглобяване и база за поддръжка.

Ако победителят в конкурса бъде избран за доставчик на електроавтобуси в други общини, тогава фирмената му база в Бургас ще бъде ангажирана с обслужване на стотици от транспортните средства в страната целогодишно.

finansirane