Сподели новината.

Със 107 по-малко са превишенията на фини прахови частици във въздуха, които измервателните станции в София са отчели през първите шест месеца на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. Освен количествено намалението е и качествено – средните концентрации са около 33 µg/m3 при норма от 40 µg/m3. Въпреки това има много още какво да се очаква, тъй като средногодишния брой превишавания на нормите в града е над 400. Затова и тази зима ще има дни, през които в София ще е опасно за дишане.

Общинската управа отчита данните за първото полугодие на тази година като ефект от приетата през 2017 г. Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Но заложените в нея над 100 мерки, от които не всички са започнали да се изпълняват, няма как да окажат ефект за толкова кратък период. Поради което подобряването на показателите може да се обясни по-скоро с благоприятните метеорологични условия и компрометираната (според доклад на Сметната палата) дейност на пунктовете за мониторинг.

Пълна и достоверна картина за състоянието на въздуха в Столичната община може да получим едва след 1 септември 2019 г., когато се очаква да заработи нова система за мониторинг с 22 станции. За нея общината получи над 560 хил. лв. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух (AIRTHINGS), финансиран от Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020) на ЕС.

Въпреки липсата на резултат обаче не може да не се отбележи, че през последната година местната власт в София предприе някакви действия за изчистването на въздуха.

Транспортът на прицел

По данни на общината 57% от фините прахови частици в градския въздух идват от автомобилите. Това обаче драстично се разминава с информацията в проекта на Националната програма за намаляване на замърсяването, според който трафика генерира само около 10% от замърсяването. И вероятно след приемането на последната ще се стигне до някаква корекция на фактите.

Към момента от „Московска“ 33 са насочили мерките за ограничаване на замърсяването от превозните средства само към градския транспорт. „До края на 2018 г. в София ще пристигнат 82 нови автобуса на природен газ и първите 20 електробуса. През 2019 очакваме още 60 нови газови автобуса. Така само за няколко години ще сме успели да обновим 90% от автобусите на градския транспорт“, заявиха за „Капитал“ от местната управа.

Обособяването на бус ленти по основните булеварди, които да осигуряват предимство на градския транспорт и да повишават неговата привлекателност, е стъпка в правилната посока. Но практиката показва, че поради липсата на санкции шофьорите не спазват маркировката и обезсмислят цялото начинание. Същото важи и за интелигентна система за контрол на светофарите, която според общината дава приоритет на градския транспорт, но на практика автобусите чакат наравно с колите.

Единствената мярка, която пряко засяга личните автомобили на гражданите, е редуцирането на броя на паркоместата в някои от централните части на града – ул. „Съборна“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Стефан Караджа“, „Московска“, „Оборище“, бул. „Скобелев“, ул. „Екзарх Йосиф“ и други. Големите градски площади обаче продължават да се използват като паркинги, а примерът на словенската столица Любляна показа, че именно освобождаването им от коли прави разликата.

Пилотни проекти в отоплението

В София има 55 000 домакинствата, които се отопляват с твърдо битово отопление, и те са от всички социални групи, което изисква разнородна мотивация за замяна на употребата на въглища или недобре изсъхнали дърва. „Много важна е информираността на гражданите за личния им принос, затова и през тази година инициираме различни образователни инициативи“, посочват от общината.

Засега обаче е изпълнен само един пилотен проект, по който са монтирани 30 екопечки в Нови Искър. „Идеята е той да послужи като база при подготовката на по-мащабни проекти за подмяна на отоплението със средства от оперативна програма „Околна среда“ и други възможни източници“, казват от общината. Столичната община ще кандидатства и по програма LIFE на ЕК за създаване на цялостна система за преход от отопление на твърдо битово гориво към алтернативни и по-екологични начини на отопление.

Контрол върху отпадъците

Сериозен проблем за София представлява и горенето на отпадъци – в пунктове за вторични суровини и автосервизи, на строителните обекти и др. Също така масово се изгарят автомобилни гуми и текстил, които са силно замърсяващи околната среда не само с прахови частици, но и с отровни вещества.

От общината обясняват, че провеждат акции за събирането на стари дрехи, обувки и чанти, като от началото на годината са събрани над 12 тона. „Резултатът от тези инициативи е, че формулирахме официално предложение за изграждане на цялостна постоянно функционираща система за събиране и третиране на текстилни отпадъци, което ще бъде представено за одобрение от членовете на Столичния общински съвет“, заявиха от кабинета на зам.-кмета по екологията Йоана Христова.

Източник – Капитал