Сподели новината.

Увеличение на заплатата на кмета на община Русе Пенчо Милков и на кметовете на малките населени места ще се обсъжда на предстоящата сесия на Общинския съвет през януари.

 

 

Предложението, направено от администрацията, е възнаграждението на кмета да се обвърже с минималната работна заплата и от 2500 лв. да стане 3900 лв., считано от 01.02.2021 г, пише rusemedia.com.

 

 

Според закона, кметовете на общини не могат да получават повече от основната месечна заплата на министър, която в момента е около 5950 лв. Възнаграждението на министрите е приравнено към заплащането на председателите на парламентарните комисии, което пък е свързано със средномесечната работна заплата. Затова от общината искат подобна обвързаност и за месечното възнаграждение на кмета на Русе, което в момента е двойно по-малко от министерското..

 

 

Според направена справка назад през годините кметът на община Русе е получавал възнаграждение както следва:

 

 

-за периода 1999-2001г. – 9.43 минимални работни заплати -за периода 2002-2005 г. – 15 минимални работни заплати

 

 

-за периода 2005-2011 г. – 10 минимални работни заплати