Сподели новината.

Комисия от община Кюстендил направи по сигнал на кмета Пламен Илиев оглед на девет необитаеми къщи в едно от най-оживените села в района – Соволяно. Констатирано е, че те саопасни и трябва да се съборят. Едната вече е паднала и загрозява интериора в центъра на селото Някои от къщите са градени отпреди 100 години и са обитавани от първите жители на селото. Повечето от тях са на главната улица – на международния път за ГКПП-Олтоманци и Сърбия,каза кметът на Пламен Илиев.

Направена е снимка на всяка от опасните къщи, предстои те да бъдат вкарани в картотека и да се следи тяхното състояние и рискът от срутване. Ще бъда пратени уведомителин писма до собствениците на имотите и указания да ги съборят сами. Вторият вариант е общината да направи събарянето и почистването, а собствениците да заплатят всички разход