Как се разпадна империята ПОНС

0
483
f6006386e2bea5ccbc4620e4198eec27
Сподели новината.

 

След като преди близо три години започна разпадането на една от големите за българските размери хотелски вериги – тази на „Понс“, сега със закъснение идва и логичният край на строителната компания от групата – „Понсстройинженеринг“. Тя дълго време беше държана на командно дишане от държавната Българска банка за развитие, която в опитите си да подпомага закъсалия строител нагази все по-дълбоко с десетки милиони експозиция.

Дружеството на Милко Милков-Понса е обявено в несъстоятелност от Софийския градски съд (СГС) в разгара на ограниченията заради коронавируса – на 24 април. За началната дата на неплатежоспособността обаче е посочена 1 юли 2018 г. Компанията вече се управлява от временен синдик, а първото събрание на кредиторите ще се проведе на 24 юни.

„Понсстройинженеринг“ е една от строителните компании, които преживяха истински бум по времето на кабинета „Орешарски“ благодарение на държавните поръчки и бюджетното финансиране, продължили за известно време и при управлението на ГЕРБ.

Тя стана един от големите играчи на пазара, като бе избрана за строителството на злополучния газопровод „Южен поток“, след това участва във водния цикъл на Враца, който се превърна в един от най-скандалните европроекти, а последно участва в строежа на спортната зала „Арена Бургас“, като стана причина за неговото забавяне – взе авансови плащания и спря работа. През есента на 2014 г. „Понсстройинженеринг“ беше избрана да строи сградата на ББР, която след това стана основен кредитор на фирмата.

Собственикът Милко Милков пък е подсъдим по дело за данъчни престъпления заедно с осъдения за ръководител на престъпна група за разпространение на наркотици Златомир Иванов-Баретата. Двамата бяха обвинени като ръководители на организирана престъпна група, която е източила 5.5 млн. лв. ДДС. Делото се разглежда в специализирания наказателен съд и по него все още няма излязло решение.

Финансовите проблеми на „Понсстройинженеринг“ станаха видими още в началото на 2017 г., когато Българска банка за развитие назначи свой управител на дружеството – Михаил Антонов. Въпреки това държавната банка продължи да финансира строителната компания.

Пречка за това не се оказаха и заведените вече към онзи момент множество дела от други фирми заради неплатени задължения или неизпълнени дейности. Това не е особено нетипично за държавната банка, която през годините често е оказвала подкрепа на закъсали (и обикновено с добри политически контакти) бизнесмени, които не могат да намерят пазарно финансиране.

Сега най-големият кредитор на дружеството е именно Българската банка за развитие, като от решението на СГС се вижда, че вписаните залози в нейна полза са над 30, а общата стойност на задължението е към 40 млн. лева. По информация на „Капитал“ нито един от кредитите към ББР не е обслужван и реално задълженията на „Понсстройинженеринг“ към държавната банка са в пълния си размер.

Предвид факта, че дружеството вече няма почти никакви активи и реално не изпълнява поръчки, от които би могло да осигури средства за покриване на задълженията си, те могат да се окажат несъбираеми. Според последния публикуван финансов отчет (за 2018 г.) собствени земи, сгради и машини са оценени на под 10 млн. лева.

От решението на СГС става ясно още, че претенции към „Понсстройинженеринг“ е предявила и Инвестбанк. Тя има да си взима близо 10 млн. лв. по кредит от 2013 г., който също не е обслужват редовно. По последни данни от него остават неиздължени около 8 млн. лв.

Заради неизпълнен договор за строителни дейности по спортната зала „Арена Бургас“ пък „Хидроинжект“ претендира за малко над 200 000 лв., а „Шнайдер електрик“ има вземане от 314 305 лв. за доставени устройства и части за изграждане на електрически системи.

Молбата на последната обаче е била отхвърлена като неоснователна, тъй като по-рано е завела исково производство за сумата, но впоследствие се е отказала от претенциите си. А според Гражданския процесуален кодекс в този случай не може да се предяви отново същият иск.
Оспорване

„Понсстройинженеринг“ оспорва всички тези претенции и настоява за погасителна давност по вземанията, като твърди и че не е в неплатежоспособност, тъй като не е спряло да се разплаща с партньорите си. „Дружеството осъществява търговска дейност, получава приходи от нея, има дълготрайни материални активи, има и вземания от обществени поръчки“, пишат в становище до съда от строителната компания, която изтъква, че през 2016-2017 е генерирала 5.5 млн. лв. приходи.

Оттогава обаче са минали повече от две години, а и към днешна дата не е ясно как дружеството може да извършва реална дейност, тъй като по данни от „Апис“ има едва трима служители.

Според експертизите на съда за 2018 и 2019 г. обаче показателите на „Понсстройинженеринг“ за обща и бърза ликвидност са в референтните граници, но показателите за незабавна и абсолютна ликвидност и за двете години са „много, много под референтните граници и равняващи се на нула“, пишат от СГС.

Също така липсват парични средства и инвестиции, с които да се покриват краткосрочните задължения. „Последното говори, че дружеството не е в състояние с необходимата бързина да погасява задълженията си към своите кредитори“, става ясно от решението на съда.

Изводът за липса на финансова самостоятелност и свръхзадлъжнялост се подкрепя и от установения от съдебната експертиза факт, че постъпленията за 2019 г. са отишли не по сметка на „Понсстройинженеринг“, а при трето лице – Рахила Аврамова. Тя всъщност е депозитар, чиято функция е да събира и разпределя постъпленията в рамките на започнало производство по Закона за особените залози по искане на ББР.

От съдебното решение не става ясно от кого е писана защитата на „Понсстройинженеринг“, което е важен въпрос предвид факта, че дружеството няма нито един член на съвета на директорите от 2017 г. Оттогава компанията реално се представлява от назначен от ББР като заложен кредитор управител на търговското предприятие – Александър Линов.

По принцип има логика за държавната банка да не иска да се стига до несъстоятелност на дружеството, тъй като това би означавало съществени загуби за нея, ако кредитите вече не са провизирани. Това е и основната причина три години компанията да вегетира като зомби. Просто другите кредитори явно са решили, че е време да се погребе, и този път ББР не може да направи нищо по въпроса.

Хотели на парче

Веригата хотели около „Понс“ беше продавана от частни съдебни изпълнители и три от петте обекта отидоха при банките кредитори и сега повечето са отдадени под наем. Първо „Снежанка“ в Пампорово бе взета от Токуда банк, после обектът в Чепеларе „Родопски дом“ е придобит от същата банка, а после „Перла“ в Слънчев бряг е станала владение на БАКБ. За почти построения хотел в Павел баня е намерен небанков собственик – от септември миналата година е купен от „М Ди Си“, което според регистрите се контролира от Събин Събчев, с няколко хотела в града. Единствено при „Дива“ в троянското село Чифлик не се вижда промяна в Имотния регистър, макар и този СПА хотел да бе предлаган. Обектът е нает от „Ивент про“.

Източник-Капитал

--------------------------