Сподели новината.
Областният управител Момчил Станков е издал заповед за забрана ползването на водните площи за къпане по цялото поречие на река Дунав на територията на област Видин до края на летния сезон, съобщават от областната управа в града. Административният акт е издаден на основание Закона за водите и след получено писмо от Регионалната здравна инспекция(РЗИ), в което се изразява становище, че „къпането в река Дунав е свързано с риск от излагане на замърсяване с неблагоприятни за здравето последици“. Със забраната ще бъдат запознати кметовете и кметските наместници и Регионално управление на образованието във Видин.