Сподели новината.

С 18 799 065 лева с ДДС (или 15 665 888 лв. без ДДС) е увеличена стойността на строящата се в момента спортна зала „Арена Бургас“. Първоначалният договор, подписан през юли месец 2014 г., е на стойност 38 397 364 лв. с ДДС (или почти 32 млн. лв. без ДДС). Изпълнител на мащабната поръчка е консорциум „Дворана“, състоящ се от три фирми: „Билдникс“ ЕООД – Бургас, „Водстрой 98“ АД – София, и „Понсстройинженеринг“ АД – София.

Причина за оскъпяването на проекта с над 50% от стойността му според възложителя – община Бургас, са непредвидени обстоятелства, поради които се налага да бъдат препроектирани и впоследствие изпълнени допълнителни съоръжения и СМР, които не са включени в обхвата на идейното решение.

Допълнителните пари са за увеличение на бетонови и армировъчни работи вследствие на наложила се промяна в начина фундиране, включително за плочата на кота „нула“; обръщане на подколонниците под фундаментната плоча и промяна в геометрията им; увеличения в количествата за укрепване на откоса; изграждане на дренажна система, подпорна стена и стоманобетонови подпорни стени по вертикална планировка; проектиране и изпълнение на пръстенообразен транспортен колектор, който свързва и обслужва целия блок А; непредвидени разходи за интериорно осветление; увеличена дебелина покритието на спортната зала; промяна в структурата на ограждащата стена на основната зала; увеличенията на дебелината на стъклопакетите; увеличаване броя на асансьорните уредби и шахти, промяна във вида и трасетата на ВиК площадкови мрежи.

Поради тези причини се удължава и срокът за изпълнението на обекта – от 900 на 1401 дни – тоест с повече от година.

В документацията е изрично посочено, че към датата на подписване на допълнителното споразумение (с дата 21 май т.г.) няма осигурено финансиране за допълнително възлаганите дейности. Тоест, то е под условие и всяка от страните може да го прекрати без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

През юли месец 2017 г. представители на властта и представители на фирмата-изпълнител направиха инспекция на строежа на зала „Арена Бургас“. По време на инспекцията бе заявено, че до края на 2018 г. залата ще бъде окончателно готова.

С изграждането й страната ни ще може да кандидатства за домакинство на eвропейско първенство по лека атлетика.

Съоръжението е разделено функционално на четири подобекта: основна зала за лека атлетика, хандбал, баскетбол, бойни спортове, волейбол и др., в това число концерти, конференции и конгреси, малка зала с капацитет 1 500 души, тренировъчна зала и открит етажен паркинг.

Залата е проектирана да отговаря на всички най-съвременни нормативни и експлоатационни изисквания за подобен тип съоръжение.

Обектът ще разполага с възможност за интегриране на допълнителни, преместваеми трибуни, разширяващи зрителския капацитет. Голямото пространство, определено за паркинг, позволява поемането на голям обем посетители и техника за организиране на мероприятията.

Тренировъчната зала ще се използва за текуща спортна дейност. За организиране на състезания по лека атлетика капацитетът на посетителите е 7200 места, а за отборни спортове – 8200 места. За организиране на концерти с допълнителни правостоящи места максималния капацитет на посетителите е 14 200, се казва в прессъобщение на спортното ведомство.