Сподели новината.

100 години гимназията в Берковица носи името на д-р Иван Панов, приятел на патриарха на българската литература Иван Вазов. Решението за избор на патрон взема учителският съвет през 1920 година и досега никой не го е оспорил.

Д-р Иван Панов гостувал на приятеля си Иван Вазов на път от София към Видин, където ходел по свои дела. По това време Вазов работил като председател на окръжния съд в градчето под Ком. Двамата били близки от времето, прекарано в Одеса. В руския тогава град Иван Панов завършил медицина и се върнал в родината си с булка-рускиня. Гостувайки на Иван Вазов, той забелязал липсата на училищна сграда. Многото деца едвам побирало училището в двора на църквата „Свети Николай Чудотворец”. Той пожелал да помогне на града със средства. За целта купил голям турски чифлик, който се продавал след Освобождението. Завещал средствата от продажби на произведената продукция да се използват за построяване на училище. На Берковица дарил и къща в центъра на София. Училищното настоятелство я продало и през 1898 година започнало строеж на първия етаж на нова сграда. През 1908 вдигнало и втория етаж. Сградата, която се намира в центъра на града, и досега е гимназия, каквато я искал докторът. От 1920 тя носи името му. Той обаче умира и не може да види плодовете на своите дарения. От същата година гимназията става пълна, т.е. има всички гимназиални класове.