Сподели новината.

Удължават срока за групов лов на дива свиня до 16 февруари.

Решението е на база становища на Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Българската агенция по безопасност на храните, в които се подчертава, че отстрелът на дива свиня до момента не е достатъчен.

Според експертите удължаването ще спомогне за максимално намаляване на броя на дивите свине, а оттам и за намаляване на риска от разпространение на африканската чума по свинете.

От Министерството на земеделието посочват, че към 20 януари отчетеното ползване на дива свиня възлиза на общо 35 867 броя. Това е 44,19 % от плана за отстрел. По разчети на ИАГ и БАБХ е необходимо да бъдат отстреляни до 81 161 броя свине, за да се постигне редуциране на популацията в размер, който да намали разпространението на чумата по свинете.

До 31 януари, когато изтича досегашният срок за ловуване, обаче няма да бъдат достигнати препоръчителните от Европейския орган по безопасност на храните показатели за плътност на дивата свиня на единица площ.

Освен това се засилва и контролът по спазването на законовите разпоредби при извършване на лов. Излетите ще се провеждат само в присъствието на служители от териториалните поделения на държавните предприятия или от регионалните дирекции по горите.

Ловът ще се извършва по утвърдени от директорите на ДГС и ДЛС графици само в ловни райони, в които запасите на дива свиня не са били намалени достатъчно при реализирания досега отстрел. При издаването на разрешителните ще се взима предвид и смъртността на диви свине от африканска чума в съответния регион.