Сподели новината.

Димитровградският торов завод „Неохим“ значително е увеличил приходите си през първите шест месеца на 2019 г. спрямо същия период на миналата година. Основната причина за ръста е повишеният експорт на азотни торове, докато продажбите в страната остават почти без промяна. Към средата на годината компанията успява да излезе на печалба след малка загуба година по-рано, показва консолидираният отчет на дружеството.

Повече продажби

Нетните приходи от продажби нарастват с 43% (виж таблицата). В същото време се повишават и разходите на дружеството основно за материали, което може да е индикатор както за по-големи обеми на производство, така и за по-скъпи суровини. Преди няколко седмици „Неохим“ официално предупреди за опасност от масово съкращение на работници заради покачването на цените на природния газ, който е основна суровина за азотните торове, които произвежда компанията, както и на разходите за въглеродни квоти.

Отчетът към средата на годината обаче показва, че заводът е увеличил продажбите си извън страната, като най-голям дял от тях има амониевият нитрат. Общият износ на продукция е донесъл на дружеството приходи от 115.5 млн. лв. спрямо 66.7 млн. лв. за същия период на миналата година, като от общата сума само амониевият нитрат е за 90.4 млн. лв. (46.4 млн. лв. през 2018 г.). Продажбите в страната нарастват незначително до 54.6 млн. лв. и отново са основно на амониев нитрат. При разходите освен за суровини по-значително повишение има и за морско навло. Към средата на годината „Неохим“ отчита консолидирана печалба.

Вътрешни източници съобщиха, че се планира и увеличение на заплатите в дружеството. То ще бъде с различни проценти, в зависимост от стажа и позицията.

Депа за отпадъци

Компанията обяви също така, че е приключила изграждането на депо за опасни производствени отпадъци на територията на завода. Обектът е бил приет от държавната приемателна комисия, което означава, че до месец трябва да му бъде издаден Акт 16.

Проектът първоначално включваше три части – депо за опасни отпадъци, депо за производствени неопасни твърди отпадъци и депо за земни маси, с обща площ 27 дка. Впоследствие към него беше добавена и инсталация, която да отвежда дъждовните води от депото за пречистване, преди те да бъдат изпуснати. Така общата стойност на всички обекти надвиши 2.1 млн. лв. До края на годината „Неохим“ планира да пусне още три по-малки депа за около 500 хил. лв.